Tilbud til hjernerystelsesramte i Silkeborg og omegn

I et samarbejde mellem psykolog Maria Hugdal Nguyen og Raundahl Performance kan vi optimere rehabiliteringsforløb for personer med senfølger efter pådragelse af hjernerystelse.

Omkring 25 000 danskere får hjernerystelse hvert år. Heldigvis kommer de fleste sig igen, men i 5-15 % af tilfældene medfører skaden langvarige og invaliderende konsekvenser af både fysiologisk og psykologisk karakter. Ekstrem udtrætning, svimmelhed, koordinations- og balanceproblemer, kvalme, overfølsomhed overfor lys og lyd, hukommelses- og koncentrationsproblemer, ensomhed og depression er nogen af de følger man kan opleve i sin hverdag. Forringet regulering af hjernens blodgennemstrømning under fysisk aktivitet af selv let karakter, er en hyppigt forekommende fysiologisk dysfunktion, som kan påvirke bl.a. søvnen, udløse hovedpine og svimmelhed, koncentrationsbesvær og deraf inaktivitet. Ovenstående følger som ofte er skjulte for den øvrige omverden, noget der kan gøre det svært at modtage – og bede om – den rigtige hjælp og støtte.

At modtage individuel hjælp der er rettet imod de fysiske så vel som de kognitive og psykiske følger, er et udbredt behov efter en hjernerystelse. Et behov der kræver en tværfaglig indsats. Med udgangspunkt i et neurofagligt grundlag og vores store interesse indenfor området, tilbyder vi særligt tilrettelagte forløb til hjernerystelsesramte. Efter en afklarende forsamtale med tværfaglig vurdering, laves en skræddersyet handlingsplan, med fysioterapeutisk behandling og genoptræning, psykologsamtaler, neuropsykologisk støtte, vejledning og undervisning. En plan der tager højde for den enkeltes udgangspunkt og skade!

Målet er at give en tryg ramme for såvel den ramte som de pårørende, i en situation præget af stor usikkerhed og uforudsigelighed.

Ønsker du yderligere information eller tid til en forsamtale, tag kontakt til:

Maria Hugdal Nguyen, 42 51 57 51
mail@psykolog-maria.dk

eller

Lars Raundahl Rasmussen, 42 17 59 36,
info@raundahlperformance.dk

Psykolog, Maria Hugdal Nguyen

”At arbejde med tilrettelagte forløb til klienter ramt af hjernerystelse eller anden erhvervet hjerneskade, har længe været en hjertesag for mig. Et er hvad skaden i sig selv kan medføre, men tit står der en hel familie der er berørt af situationen. Til trods for at man i en krisesituation kan have brug for en psykolog, kan almindelige rammer for en psykologsamtale gøre det svært. Med et neuropsykologisk udgangspunkt tager jeg derfor højde for den enkeltes forudsætninger. Om samtalen skal vare 20 eller 60 min., som hjemmekonsultation, over tlf. eller andet, er helt op til den enkeltes behov. Psykologhjælp skal være tilgængelig for alle!”

Fysioterapeut & idrætsfysiolog, Lars Raundahl Rasmussen – Raundahl Performance

”Jeg har igennem de senere år stiftet bekendtskab med tiltagende flere klienter med senfølger efter hjernerystelse, og må desværre sande, at den evidensbaserede rehabilitering ikke bliver tilbudt en stor del af denne gruppe mennesker. Gradueret pulstræning, træning af balance og koordinationsevne via stimulering af bl.a. syns -og ligevægtssanserne samt styrkelse af muskler associeret til skulder, hals og nakke generelt, er nogle af de tiltag der arbejdes med. Ikke to hjernerystelsesklienter er ens, hvorfor den individualiserede tilgang til rehabiliteringen er hele grundlaget for succesfuld behandling”.