Firstbeat livsstilsvurdering

Ved anvendelse af state-of-the-art teknologi og validerede algoritmer til beregning af data, er det muligt, via 72 timers, 24/7 hjertemålinger, at få indsigt i hvordan menneskets underliggende fysiologi reagerer på hverdagens udfordringer.

Firstbeat i Finland har eksisteret i årevis, og er førende på markedet i forhold til at databearbejde hjerteslagets variabilitet. Firstbeat er den førende leverandør af fysiologiske analyser for sport og velvære, med speciale i at konvertere pulsdata til personlige oplysninger om motion, stress og restitution. Firmaets prisvidende analyseredskaber er implementeret i mange af de kendte wearables fra bl.a. Garmin, Suunto, Sony mv.

Se firmaets historie her

Firstbeat

Hvad er en livsstilsvurdering?

Hjerteslaget/pulsen indeholder en masse information of vores underliggende fysiologiske systemers funktion. Ved at måle hjerteslagets frekvens, hjerteslagenes variation i tid og kombinere det med bl.a. bevægelsesdata, kan disse underliggende fysiologiske informationer give os information om områder som stress/restitution, søvnlængde og søvnkvalitet, mængden af fysisk aktivitet set i sundheds -og præstationsmæssigt perspektiv og kondital. På den måde kan de daglige gøremåls (arbejde,mødeaktivitet, bilkørsel, se fjernsyn, træning, søvn osv.) påvirkning af stress/restitutionsbalancen, evalueres.

Selve målingen foretages over 72 timer, hvor man påmonterer en lille måleenhed på klientens brystkasse og ribben. Når måleperioden er overstået, afleveres måleenheden, og de opsamlede data oploades af Raundahl Performance, og danner baggrund for den endelige rapport. Der aftales et tidspunkt for møde, hvor rapportens gennemgås, råd og vejledning til fremtidige tiltag drøftes og aftales og eventuelt opfølgningsmøde aftales.

Se mere omkring selve målingen her

Hvorfor en livsstilsevaluering?

I vores dagligdag er der oftest al for lidt tid til alt for mange opgaver som skal løses. Arbejde, møder, fritid, familie, deadlines, krav mv. skaber forskellige stressreaktioner, og det kan være svært, at få balanceret de forskellige stressreaktioner med restitutionsaktiviteter, der giver de fysiologiske systemer tid og plads til at restituere. Med Firstbeat Lifestyle Assessment, er det muligt, at opnå en objektiv og valideret indsigt i forholdet mellem stress og restitution i dagligdagen.

Du får bl.a. svar på:

1) Hvad skaber stress og hvad skaber restitution i din hverdag? Balancerer stress og restitution, eller bruger du af dine ressourcer uden at få genopbygget dem tilstrækkeligt? Hvilke aktiviteter kan med fordel igangsættes, for at bedre dit stress/restitutionsniveau?

2) Hvordan er din restitution under søvnfasen? Restituerer du mens du sover, eller tages de stressfyldte fysiologiske reaktioner med over i søvnen? Hvilke tiltag kan hjælpe til bedre søvn?

3) Hvad er effekten af den fysiske aktivitet du laver? Er du fysisk aktiv et tilstrækkeligt antal minutter med tilstrækkelig intensitet i dagligdagen, til at få de sundheds -og præstationsmæssige effekter, som sundhedsstyrelsen anbefaler?

4) Hvad er størrelsen på dit kondital? Svarer det til normalværdien for din aldersgruppe og køn, eller kunne der opnås både sundheds -og præstationsmæssige fordele ved at lave tiltag der forøger det? Da konditallet er tæt forbundet med både fysisk og mental præstationsevne, samt den generelle sundhedstilstand, bør dette parameter jævnligt evalueres.

Livsstilsvurdering for private

Med Firstbeats livsstilsvurdering opnår du viden og forståelse for din nuværende sundhedstilstand og præstationsevne, og får råd og vejledning til at implementere tiltag der kan forbedre den.
En livsstilsvurdering kan udføres for at opnå et præcist øjebliksbillede af den sundhedsmæssige tilstand hos den enkelte, og derved danne grundlaget for et skræddersyet livsstilsforløb hos Raundahl Performance. Analysen kan også være en del af før-efter vurdering af selvvalgt livsstilsændringer. Med en livsstilsvurdering, får du datadrevet information omkring din fysiologi, stress/restitutions balance, din søvns restituerende effekt og effekten af den fysiske aktivitet du laver.

Livstilsmålingen i praksis

Livsstilsvurdering for virksomheder

Livsstils vurderinger er også til virksomheder, som ønsker at evaluere virksomhedens aktuelle sundheds -og præstationsmæssige status. Via objektive og anonyme målinger, er det muligt at indsamle valide data, udforme en detaljeret rapport og udføre individuelle tilbagemeldinger. Resultatet vil blive vejledning af den enkelte medarbejder til iværksættelse af hensigtsmæssige livsstilstiltag, samt udarbejdelse af en anonymiseret rapport til hele virksomheden, afdelingen, gruppen.

Livsstilsvurderingen kan kombineres individuelle livsstilsforløb, træningsforløb, genopfølgning eller gennemføres sideløbende med en række foredrag, f.eks. om emnerne:

’Præstationsevne i arbejde og fritid’.

’Kostens indvirkning på hjernes præstationsevne’

’Effekterne af fysisk aktivitet – kan vores iltoptagelse påvirke vores hjernefunktion?’

’Søvnmangel – vor tids præstationsdræber – ideer og tips’

Ved at løfte den enkelte på parametre som fysisk aktivitet, søvn og ernæring, vil arbejdsglæden øges, antallet af sygedage reduceres og stressniveauet formindskes, hvilket vil kunne aflæses i virksomhedens konkurrenceevne og bundlinje. Med livsstilsvurderingen, identificeres de vigtige skridt imod en sundere og mere produktiv hverdag, hvor målsætningerne for forandringer tager udgangspunkt i den enkelte medarbejder, på baggrund af datadrevne objektive mål.

Se mere her

Brochure

Livstilsmålingen for virksomheder

Livstilsmålingen i praksis

Succeshistorier

Interesseret i Firstbeat?

Vil du vide mere om hvordan din krop reagerer på din dagligdag, så kontakt Lars