Temadag: ’Fra potentiale til præstation’

18.jun 2019
Raundahl Performance holder Temadag for RevisorGruppen Danmark i Århus under overskriften 'Fra potentiale til præstation'.