Kære leder!

16. nov. 2023
Hvis du har ledelsesansvar har din søvn og restitution (eller mangel på samme), indvirkning på arbejdsmiljøet og præstationsevnen hos dine medarbejdere, dit team, dine peers.

Hvem holder øje med dem der leder andre i din organisation? Lederen, chefen, direktøren, cheftræneren? For slet ikke tale om det store antal mellemledere med ansvar for større eller mindre teams.

Alle med lederansvar bør fortløbende og hyppigt evaluere egne vaner i forhold til søvn og restitution, da din livsstil kan påvirke din dømmekraft, din emotionelle intelligens og ultimativt resultaterne i din organisation signifikant.
Vores emotionelle intelligens (evnen til at identificere og håndtere egne og andre menneskers følelser) forringes kraftigt af insufficient søvn. Upublicerede data fra WHOOP viser, at medarbejdere der ledes af personer i søvnunderskud, hyppigere rapporterer psykologisk usikkerhed på jobbet. Man fandt bl.a at en 45 min søvngæld hos lederen resulterer i 5-10 procent forringelse af ‘mental control performance’. Så foruden psykologisk usikkerhed på jobbet forringen din følelsesmæssige kontrol , resulterende i at du bliver du mere impulsiv, konfronterende, kortluntet, negativ mv.

Dette reducerer dine medarbejderestil motivation til at komme med forslag, stille opklarende spørgsmål, fremlægge ideer, være innovativ, være sundt kritisk. læg dertil at fu udsætter dine medarbejdere for stressreaktioner, som påvirker deres præstationsevne, velbefindende og søvn.

Dit søvnunderskud har altså enorm indflydelse på hvordan dit team præsterer. Potentielt hæmmer din livsstil og søvnunderskud talent, innovation og generering af nye ideer hos dine medarbejdere og underordnede.

Er du nysgerrig på din stress/restitutionsbalance?

Kontakt Raundahl Performance og hør hvordan du kan optimere søvn, stress og generel restitution ved brug af valide data. På den måde undgår du at være grunden til andres dårlige præstation….

Foredrag eller mere viden om søvn og præstation

Ønsker du at høre mere om søvn og præstation, så kontakt mig endelig.